ONLINE TLAČ Kontakt a otváracie hodiny
0

TLAČÍME SLOBODNE... a bez cenzúry

TLAČÍME SLOBODNE... a bez cenzúry

Pre nás hlavne deň školského a pracovného pokoja, no v skutočnosti to bol veľmi nepokojný deň. Pripomeňme si  sviatok všetkých študentov – 17. november.


Deň boja za slobodu a demokraciu nám hovorí o časoch, keď sa študenti nebáli bojovať za svoje práva v uliciach. Odštartovali tak vlnu demonštrácií v Česku i na Slovensku a tie napokon viedli k definitívnemu pádu komunistického režimu. Keďže išlo o nekrvavé protesty revolúcia dostala názov Nežná revolúcia. Študenti skandovali heslá, ako “Máme holé ruce“ a štrnganie kľúčmi sa stalo znakom pre odzváňanie starému režimu. K študentom sa postupne pridali aj herci a umelci.


Pád komunistického režimu so sebou priniesol veľa zmien. Jednou z nich bolo aj oslobodenie literatúry od cenzúry a kontroly. Dovtedy sa literatúra delila na dva prúdy - oficiálnu a neoficiálnu literatúru. Oficiálna literatúra alebo tiež literatúra “pod dozorom“ bola štátom podporovaná, no musela prejsť zložitým schvaľovacím procesom. Najviac podporované diela boli písané v duchu komunistického režimu. 

 

Druhý prúd tvorila cenzurovaná literatúra. Umelci a vedci boli nútení nájsť si novú tajnú cestu vydávania, a tak vznikla samizdatová tvorba zakázaných autorov. Táto literatúra nespĺňala politické alebo ideové kritériá, preto sa šírila tajne strojopisne alebo v rukopisoch.


Zo stredoškolských lavíc si môžete pamätať známejšie samizdatové diela zakázaných autorov, ako sú napr. Démon súhlasu, Sám proti moci - Dominik Tatarka, Ako chutí moc - Ladislav Mňačko, Hry - Václav Havel, Zvieracia farma - George Orwell. 


Našťastie dnes môžete na samovydávanie a cenzúru zabudnúť.

Stačí prísť k nám do ANWELLU.

My tlačíme slobodne, bez cenzúry a ešte  aj ONLINE! :)