Informácie o spracovaní osobných údajov

v zmysle ktorých prevádzkovateľ informuje svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov o spracovaní ich osobných údajov