Diplomovky tepelná väzba

Sem nahraj prílohy

Cena:

2.55

Na účel výpočtu cenovej kalkulácie berieme do úvahy pracovné dni od 7:30 do 19:00.